maandag, 11 februari 2013 20:58

Zelf een formule maken 1 - De basis

Om een zelfgemaakte formule te maken doe je het volgende:

 • Toets je ALT-F11 vanuit je Excel werkblad.
 • Kies nu bovenaan in het menu voor 'Invoegen - Module'

VBA Module invoegen

Een voorbeeld van een simpele formule die een cel vult met een vaste tekst is:

Public Function simsalabim()
   simsalabim = "pilatuspas"
End Function

Merk op dat na de opening “Public Function” de naam van de functie komt (simsalabim)
Ergens in de functie moet dan altijd een waarde toegekend worden aan de naam van de functie: simsalabim = "pilatuspas"

Dit lijkt misschien wat moeilijk maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat de laatste zin in je functie een waarde moet geven aan (de naam van) je functie.

We doen er nog een, we maken een formule 1 + 1

Public Function EenPlusEen()
    EenPlusEen = 1 + 1
End Function

Eigenlijk doen we alles in 1 regel, we wijzen de uitkomst van 1 + 1 toe aan de formulenaam 'EenPlusEen'.

Gebruiken we deze zelfgemaakte formule in Excel dan ziet dit er als volgt uit:

Voorbeeld VBA functie

Excel formules maken kan iedereen!

Gepubliceerd in Macro's en VBA

Soms kan een Excel-bestand beschadigd raken. Wanneer je het bestand niet meer kunt openen houdt het op: er is dan meestal geen herstel meer mogelijk.Soms staan er nog versies van je Excel bestand in de temp map waar je nog iets mee kunt.
Kies dan Start en type in de uitvoeren / tekst balk %temp% en toest ENTER

Tijdelijke bestanden tonen

Je ziet nu de tijdelijk aangemaakt bestanden, sorteer op 'gewijzigd' om eventueel je beschadigde bestand te vinden.
Heb je het bestand gevonden waarvan je het idee hebt dat dit 1 van je Excel bestanden kan zijn, pas dan de extensie aan van .tmp naar .xlsx / .xls

Tijdelijke bestanden hernoemen

Ik heb wel eens mensen 'een dansje zien doen' door op deze manier een 'verloren' bestand terug te toveren!

Als je het bestand wel kan openen maar er vervolgens weinig mee kan doen probeer dan het volgende:

 • Open het 'beschadigde' bestand.
 • Kies Bestand - Opslaan als.
 • Klik Opslaan als en kies SYLK (Symbolic Link) (*.slk).
 • Klik op Opslaan, bestand afsluiten.

Opslaan als Symbolic Link

Het bestand wordt opgeslagen onder dezelfde naam, maar met de extensie .SLK. Let er wel op dat alleen het actieve werkblad wordt opgeslagen. Heb je meerdere werkbladen dan moeten deze 1 voor 1 opgeslagen worden.
Nadat we alles hebben opgeslagen kiezen we:

 • Bestand - Openen.
  Verander onderin bij Bestandstype de keuze naar Alle bestanden of SYLK-bestanden.
 • Selecteer het eerder opgeslagen .SLK-bestand en open dit.
 • Sla het zojuist geopende bestand nu op als 'gewoon' Excel bestand.

Op deze manier heb je het bestand als het ware geconverteerd van SYLK naar Excel en zo eventuele corrupte data verwijderd. Het is wel zaak om nu te kijken wat er over is gebleven van je originele bestand. Vooraal macro's, opmaak en afbeeldingen willen nog wel eens verloren gaan.

Gepubliceerd in Algemeen
zondag, 10 februari 2013 20:19

Werken met werkruimten

Een handige en veel te weinig gebruikte optie in Excel is werkruimte. In een werkruimte kun je de status van alle geopende werkbladen bewaren. Je kunt de volgende dag dan direct weer verder waar je gebleven was. Werkruimten zijn vooral nuttig als je meerdere werkbladen tegelijk gebruikt.

Handel als volgt:

 • Open alle  Excel bestanden waar je in wilt werken.

Excel 2003

 • Kies Bestand >> Werkruimte opslaan.

Excel 2007 - Excel 2010

 • Kies in het lint 'BEELD' - Werkruimte opslaan.

 

 • De standaard werkruimtenaam is Hervat.xls. Wijzig deze naam indien nodig en klik op Opslaan.
 • Sluit Excel af.

Kies de volgende keer dat je Excel weer gaat gebruiken uit de lijst van laatst geopende bestanden de optie hervat.xlw.

Werkruimte opslaan

Alle werkbladen en hun positie op het scherm worden weer tevoorschijn getoverd. Je kunt verder waar je de vorige keer gebleven bent.
De Werkruimte bevat informatie over de werkbladen, maar niet de werkbladen zelf. Deze blijven op de normale plaats opgeslagen. De bestandsextensie van een werkbladbestand is .XLW (exceL Workspace).

Gepubliceerd in Algemeen
zondag, 10 februari 2013 19:33

Venster Controle

Om een aantal ver uit elkaar liggende cellen in een groot werkblad blijvend in de gaten te houden, is de functie Controle gemaakt. Je gebruikt deze functie als volgt:

Excel 2003


1) Rechtsklik op een cel die je in de gaten wenst te houden en kies Controle toevoegen.
Venster controle toevoegen

Het dialoogvenster Venster Controle verschijnt. Hierin zie je de naam van de map en het werkblad, de celaanduiding, de waarde en - indien aanwezig - de formule.
2)  Het venster zelf blijft geopend en op zijn plaats staan, zelfs als je door het werkblad schuift of naar andere werkbladen gaat. Je kunt de waarden van de te controleren cellen dus steeds in de gaten houden.
Venster controle toevoegen
3) Om de controle op een cel op te heffen, selecteer je deze in het venster en kies je Controle verwijderen. Je kunt ook rechts klikken op de desbetreffende cel en kiezen voor Controle verwijderen.

Excel 2007 / 2010

1) Tabblad Formules

2) Venster controle

3) Controle toevoegen

4)Selecteer de cellen die je wilt controleren

 Venster controle toevoegen

 

 

Gepubliceerd in Algemeen

Excel Software Shop

Web Analytics