Excel is uitstekend geschikt om bijvoorbeeld gewerkte uren bij elkaar op te tellen. Dat optellen van tijden vindt in principe op dezelfde manier plaats als getallen. Er ontstaat echter een probleem als de som van de tijden meer dan 24 uur bedraagt. Probeer maar 8:15, 8:15 en 8:15 uur bij elkaar op te tellen.
 
Het resultaat dat je te zien krijgt is 0:45 uren dat klopt natuurlijk niet.
Tijden optellen in Excel

Dat komt omdat Excel standaard een 24-uurs weergave gebruikt en deze optelling van 24:45 uren, ziet als 24+0:45 uren en dus 0:45 uren weergeeft. Om toch het juiste totaal aantal gewerkte uren te zien te krijgen, handel je als volgt:
 

  • Rechtsklik op de cel met het resultaat (formule) van de optelling.
  • Selecteer in het getoonde snelmenu de optie Celeigenschappen.
  • Selecteer indien nodig in het dialoogvenster Celeigenschappen het tabblad Getal.
  • Selecteer onder Categorie de optie Aangepast.
  • Selecteer in de lijst onder Type de optie [u]:mm:ss.

Tijden optellen in Excel

Klik tot slot op OK. nu wordt het correcte aantal gewerkte uren (24:45) getoond.

Tijden optellen in Excel

Let er op dat je de juiste kiest, als eerste zal u:mm:ss getoond worden in de lijst met mogelijkheden, wij moeten [u]:mm:ss. hebben dus met de blokhaken [u]!

Downlad voorbeeldbestand HIER

Gepubliceerd in Opmaak

Om tekst over twee of meer regels te laten lopen is er in Excel een bijzondere toetsaanslag: Alt+Enter. In andere Office-programma's zou je wellicht Shift+Enter gebruiken. Typ een stukje tekst in een cel. Wanneer je de celrand nadert druk je op Alt+Enter. Je kunt nu weer verder typen. De regels komen onder elkaar in één cel te staan en de rijhoogte wordt automatisch aangepast.

Als je al cellen hebt met tekst die te lang is voor de kolombreedte, dan kun je beter het volgende doen: selecteer de cel(len), klik met de rechtermuisknop en kies 'Celeigenschappen'. Ga naar het tabblad Uitlijning en zet de optie Terugloop aan. Druk dan op OK. De tekst wordt nu automatisch over meerdere regels verdeeld.
Celeigenschappen tekstuitlijning

Gepubliceerd in Opmaak
zondag, 10 februari 2013 15:33

Tekst en de huidige datum samenvoegen

Er zijn mensen die hun facturen maken met Excel. En waarom ook niet? Om de tekst "Factuurdatum" en de huidige datum in de juiste opmaak boven de factuur te krijgen hebben wij de volgende handige tip.

Typ in de gewenste cel de volgende formule:
 ="Factuurdatum "&TEKST(NU(); "dd-mm-jjjj")

Datum opnemen in tekstregel 
Let op de spatie achter het woord Factuurdatum. Na de tekst tussen aanhalingstekens zorgt het '&' teken ervoor dat de tekst wordt gecombineerd met de daaropvolgende formule. De functie TEKST zet een waarde in een tekst om. Het eerste argument is de functie NU(), wat de huidige datum oplevert. Het tweede argument is de gewenste opmaak. In dit geval twee cijfers voor de dag, twee voor de maand en vier voor het jaar. Het resultaat is een tekst als: Factuurdatum 11-05-2005.
In plaats van =NU() zou je ook =VANDAAG() kunnen gebruiken

Gepubliceerd in Formules
zondag, 10 februari 2013 12:23

Dagen verschil tussen 2 data uitrekenen

Om heel eenvoudig het aantal openstaande dagen te berekenen van een factuur gebruik je de volgende formule, als bijvoorbeeld de factuurdatum in cel A1 staat: =(NU()-A1)-1

Een andere handige formule om data met elkaar te vergelijken is de formule datumveschil, we hebben 2 cellen met data B1 en B2 :
=DATUMVERSCHIL(B1;B2;"d")

Formule datumverschil in Excel

De "d" geeft aan dat we het verschil in dagen willen zien, voor maanden hadden we "M" ingevuld.

Gebruik dus de formule datumverschil() om het verschil tussen datum 1 en datum 2 te bepalen.

 

Gepubliceerd in Formules
zondag, 10 februari 2013 11:55

Een werkblad delen met meerdere gebruikers

Vaak zal een werkblad door slechts een enkele persoon gebruikt worden. Excel biedt echter ook de mogelijkheid om met meer gebruikers gelijktijdig aan een werkblad te werken.
Standaard is deze mogelijkheid echter niet actief. Wilt je dus met meerdere personen gelijktijdig aan een werkblad werken, dan moet je even de volgende
handelingen uitvoeren:
• eerst open je in Excel natuurlijk het werkblad waaraan je met meerdere personen gelijktijdig wil gaan werken
Vervolgens kies je voor Extra >> Werkmap delen >> tabblad Bewerken
Werkmap delen

Plaats nu een vinkje voor Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan
Desgewenst kun je op het tabblad Geavanceerd nog een aantal mogelijkheden voor het bijhouden van veranderingen en het opslaan van wijzigingen vastleggen.
Werkmap delen

• Daarna klik je op OK
Het werkblad kan nu gelijktijdig door meerdere gebruikers bewerkt worden...

Gepubliceerd in Algemeen
zaterdag, 09 februari 2013 21:41

‘Doordeweekse’ data doorvoeren


Microsoft Excel heeft een handig hulpmiddel dat je kan helpen bij het sneller invullen van gegevens: het automatisch doorvoeren. Plaats je bijvoorbeeld een datum in een cel, dan verschijnt in de rechter onderhoek van deze cel een vierkantje (de vulgreep). Plaats je de muis op dit vierkantje, dan kun je de celinhoud van de volgende cellen bepalen door de muiscursor naar beneden te slepen.

In het geval van de datum zal Microsoft Excel da daaronder liggende cellen vullen met elkaar opvolgende datums. En daar is natuurlijk niets mis mee. Behalve wanneer je alleen van maandag tot en met vrijdag werkt en de dagen in het weekend niet nodig hebt.
Mocht dat zo zijn, dan kun je het volgende doen:

waarden doorvoeren in Excel
Na het slepen van de vulgreep om de volgende cellen te vullen verschijnt rechts onder een icoon. Wanneer je daarop klikt krijg je een aantal mogelijkheden.

Om de weekenddagen uit de selectie te verwijderen kies je de optie Weekdagen doorvoeren.

Microsoft Excel zal dan alleen de dagen van maandag tot en met vrijdag als datum invullen...

Gepubliceerd in Algemeen
Pagina 2 van 2

Excel Software Shop

Web Analytics